Khuyến mãi &
Sự kiện

Dưới đây là các sự kiện và các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi đã tổ chức trước đây.

Tháng Hai 24 2020

CUỘC THI TRƯNG BÀY THƯƠNG MẠI

Sự kiện tổ chức từ ngày 1 đến 30 tháng 9/2019 tại Malaysia. IK Yellow đã mời mọi ngươì tham dự cuộc thi Trưng bày…

Đọc thêm

Tháng Mười 1 2018

MRT

Để giới thiệu sản phẩm bán chạy số 1 của Malaysia – IK Yellow, chúng tôi đã nâng cao nhận thức và khả năng hiển…

Đọc thêm