NHÀ SẢN XUẤT GIẤY – APP SINAR MAS

Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas là tên thương mại của công ty sản xuất giấy và bột giấy cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu giấy, khăn giấy và bao bì ngày càng tăng trên toàn thế giới. Khởi nghiệp với tư cách là nhà sản xuất xút vào năm 1972, chúng tôi đã phát triển thành một doanh nghiệp toàn cầu hoạt động khắp Indonesia và Trung Quốc với sản phẩm giấy, bột giấy và bao bì kết hợp hàng năm với công suất chuyển đổi trên 20 triệu tấn mỗi năm. Hiện nay, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas tiếp thị sản phẩm của công ty tại hơn 150 quốc gia trên khắp 6 châu lục.

Sự tăng trưởng này được dẫn dắt bởi tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là điều giúp chúng tôi tiến về phía trước, tạo ra những cách sống mới và đổi mới. Qua nhiều năm, chúng tôi đã mở rộng hoạt động của mình thông qua việc mua lại và mở rộng các nhà máy giấy và bột giấy. Chính cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng đã giúp chúng tôi tăng thị phần kinh doanh giấy trên toàn thế giới và mở rộng hoạt động của chúng tôi thông qua các văn phòng ở nhiều quốc gia.

Là một phần trong tầm nhìn của chúng tôi về một tương lai tốt đẹp hơn, tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng và các cam kết của chúng tôi đối với Tầm Nhìn Lộ Trình Phát Triển Bền Vững 2030 rất quan trọng cho hoạt động của chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để quản lý tốt việc phát triển bền vững tài nguyên rừng và đất than bùn, giảm thiểu tối đa tác hại của sản phẩm đối với môi trường và tiến hành các hoạt động bền vững chú trọng con người. Tầm nhìn này không chỉ giới hạn ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động.

Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự hỗ trợ của mọi người xung quanh: đối tác, nhân viên, cộng đồng và bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển tương lai.

TẦM NHÌN & GIÁ TRỊ

Là công ty giấy và bột giấy hàng đầu thế giới, chúng tôi tin tưởng vào việc mang lại sự đổi mới, bền vững và có trách nhiệm, hợp tác cùng nhau để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho khách hàng, cổ đông, nhân viên, cộng đồng và bạn.

Chúng tôi quý trọng:
• Nhân viên của chúng tôi – những người luôn góp phần vào sự thành công của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas
• Môi trường – giống như doanh nghiệp của chúng tôi, phụ thuộc vào các hoạt động phát triển bền vững
• Khách hàng và nhà cung cấp – những người duy trì hoạt động kinh doanh của chúng tôi
• Cổ đông của chúng tôi và cộng đồng mà chúng tôi có trách nhiệm
• Các nguyên tắc quản trị tốt khi chúng tôi tiếp tục xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững